Introduktion

Våra besökares integritet är väldigt viktig för oss, och vi är fast beslutna att skydda den. Denna policy förklarar vad vi gör med din personliga data.

Genom att besöka och använda vår sajt och appar så samtycker du till att vi använder kakor i enlighet med villkoren i denna policy. När du besöker vår hemsida för första gången tillåter du oss att använda kakor varje gång du besöker vår hemsida.

All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning, i första hand EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation - GDPR).
 

Insamling av personlig information

Följande typer av personlig information kan samlas in, lagras och användas:

Information om din dator, inklusive IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och -version samt operativsystem.

Information om dina besök på och din användning av denna hemsida, inklusive referenskällan, besökets längd, sidvisningar och hemsidans navigeringsvägar.

Information som genereras när du använder vår hemsida, inklusive när och hur ofta du använder den.

 

När vi behandlar personlig information:

- när du besöker sajten eller våra mobilapplikationer

- när du kontaktar oss via mejl eller kontaktformulär

- när du eller ditt företag ingår ett samarbetsavtal med oss
 

Användning av din personliga information

Personlig information som skickas till oss via vår hemsida kommer att användas för de syften som anges i denna policy eller på de relevanta sidorna på hemsidan. Vi kan använda din personliga information för följande ändamål:

- att administrera vår hemsida och verksamhet. T ex teknisk information om din enhet och internetuppkoppling.

- att genom mätverktyg, serverloggar och liknande registrera information om din enhet och uppkoppling, så som operativsystem, webbläsare, IP-adress och cookies.

- att anpassa vår hemsida åt dig, t ex om du valt att använda funktionen “Favoriter” så sparas det i cookies så att de finns kvar nästa gång du besöker hemsidan..

- att göra det möjligt för dig att använda tjänsterna/funktionerna som är tillgängliga på vår hemsida.

- att ge tredje parter statistisk information om våra användare (men dessa tredje parter kommer inte att kunna identifiera en enskild användare från informationen).

- att hålla vår hemsida säker och förebygga bedrägerier.

- att bekräfta ditt samtycke av vår hemsidas användarvillkor.

Vi kommer inte att överlämna din personliga information till tredje part för deras eller någon annan tredjeparts direkta marknadsföring utan ditt uttryckliga medgivande.

 

Utlämning av personlig information

Vem delar vi din personliga information med?

Viss personlig information kan komma att delas med underleverantör eller samarbetspartner i syfte att förbättra sajten, implementera nya funktioner eller i marknadsföringssyfte.

Vi kan utlämna din personliga information:

-i den mån vi är skyldiga att göra det enligt lag.

-i samband med pågående eller framtida domstolsförfaranden.

-för att upprätta, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive att lämna ut information till andra i syfte att förebygga bedrägerier och förminska kreditrisken).
t-ill köparen (eller den blivande köparen) av alla företag eller tillgångar som vi är i process (eller överväger) att sälja; och
till alla personer som vi rimligen anser att kan begära av domstol eller annan behörig myndighet att vi lämnar ut den personliga informationen om, enligt vår rimliga mening, en sådan domstol eller myndighet rimligen skulle kunna beordra att vi utlämnar den personliga informationen.

Vi kommer inte att lämna ut din personliga information till tredje part förutom i de fall som anges i denna policy.

Ändringar

Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår hemsida. Du bör kontrollera denna sida emellanåt för att se till att du förstår eventuella ändringar i denna policy. 

 

Dina rättigheter

Har du synpunkter på hur vi hanterar personuppgifter är du välkommen att kontakta oss genom den mailadress som finns angiven i nästa stycke.

Du kan begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade samt/eller att vi ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. Vänligen kontakta i sådant fall oss på: info[@]tvsporten.nu


 

Tredje parts hemsidor

Vår hemsida innehåller hyperlänkar till och detaljer om tredje parts hemsidor. Vi har ingen kontroll över, och är inte ansvariga för, dessa parters sekretesspolicies och praxis.


 

Kakor / Cookies

Vår hemsida använder kakor. En kaka är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas därefter tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern. Kakor kan antingen vara “ständiga kakor” eller “sessionskakor”: en ständig kaka lagras av en webbläsare och förblir giltig till det angivna utgångsdatumet, såvida den inte raderas av användaren innan utgångsdatumet; en sessionskaka, å andra sidan, kommer att gå ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd. Kakor innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men personlig information som vi lagrar om dig kan vara länkad till informationen som är lagrad i och erhållen från kakor.

Nedan anges namnen på de kakor vi använder på vår hemsida och de syften som de används för:

Vi använder oss även av Google Analytics, Google Tag Manager och Google Ads, läs mer om Googles säkerhetspolicy här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv


De flesta webbläsare låter dig vägra att acceptera kakor – till exempel:

i Internet Explorer kan du blockera kakor med hjälp av inställningarna för att upphäva kakhantering genom att klicka på “Verktyg”, “Internetalternativ”, “Sekretess” och sedan “Avancerat”.

I Firefox (version 98) kan du blockera alla kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet”, välja “Anpassad innehållsblockering” och klicka på “Alla kakor”.

I Chrome (version 99) kan du blockera alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Inställningar för webbplatsen” under “Sekretess och säkerhet” och sedan avmarkera “Tillåt att webbplatser sparar och läser cookiedata”.

Om du blockerar alla kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet. Om du blockerar kakor kommer du inte att kunna använda alla funktioner på vår hemsida.

Du kan ta bort kakor som redan har lagrats på din dator – till exempel:

i Internet Explorer måste du manuellt ta bort kakor (du kan hitta instruktioner för att göra det på http://support.microsoft.com/kb/278835 );

I Firefox (version 98) kan du ta bort kakor genom att klicka på “Verktyg”, “Inställningar”, “Sekretess & säkerhet” och sedan välja “Rensa data” under “Kakor och webbplatsdata”; och

I Chrome (version 99) kan du ta bort alla kakor genom att öppna menyn “Inställningar” och klicka på “Rensa webbinformation” under “Sekretess och säkerhet”.

Tar du bort kakor kommer det att ha en negativ inverkan på många hemsidors användbarhet.

Website Planet tar inget ansvar och rekommenderar att du konsulterar juridiska experter om du implementerar ovanstående mall på din hemsida.